Skip to website navigation Skip to article navigation Skip to content

A page refresh occures when a subject is selected.

Skip article navigation.

17 - Other operating costs

Amounts in € 1,000

2022

2021

Accommodation costs

11.542

9.776

Sales costs

2.293

1.739

Transport expenses

24.028

18.892

Other personnel costs

11.823

9.105

General expenses

24.273

17.939

 

73.959

57.451

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte gecontracteerde honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie voor het jaar 2022 bedragen € 549.000 (2021: € 383.000). Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

Amounts in € 1,000

Deloitte accountants

Deloitte network

Other accountants

Total

Deloitte accountants

Deloitte network

Other accountants

Total

 

2022

2022

2022

2022

2021

2021

2021

2021

Audit of the financial statements

300

0

73

373

240

0

91

331

Other non-audit assignments

0

0

115

115

0

0

42

42

Fiscal advisory services

0

61

0

61

0

10

0

10

 

300

61

188

549

240

10

133

383